“Nếu chiến tranh thế giới thứ II không xảy ra, chưa chắc nền công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ đã qua mặt được đồng hồ Đức”. Liệu đây là ý kiến chủ quan, hay một đánh giá có cơ sở? 
Hãy cùng X-Channel làm một phép so sánh: Thực dụng có thắng “đẹp mã”? 

 

Đồng hồ Đức và Thụy Sĩ: Thực dụng có thắng “Đẹp Mã


Về chúng tôi


Điều mà Linh ấn tượng nhất là chế độ bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Thuỵ Sĩ cho cả lỗi người dùng. Điều này không phải nơi nào cũng có. Rõ ràng các bạn không chỉ là kinh doanh đơn thuần.
Thương hiệu