Đồng hồ Đức và Thụy Sĩ: Thực dụng có thắng “Đẹp Mã

01/06/2016 09:45 +07 - Lượt xem: 6260

“Nếu chiến tranh thế giới thứ II không xảy ra, chưa chắc nền công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ đã qua mặt được đồng hồ Đức”. Liệu đây là ý kiến chủ quan, hay một đánh giá có cơ sở?

Hãy cùng X-Channel làm một phép so sánh: Thực dụng có thắng “đẹp mã”?

 
Bài xem nhiều